Tarihçe

Yüksekokulumuz, I. Ulusal Sağlık Kongresi’nde alınan karar gereğince, sağlık hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek amacıyla, “Sağlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi” kapsamında, Sağlık Şurasının 174, 184 ve 185 sayılı kararları doğrultusunda, 10/10/1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılında Hemşirelik Bölümü ile lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmış ve 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Muş Alparslan Üniversitesi’nin 2007 yılında kuruluşu ile Muş Alparslan Üniversitesi bünyesine dâhil edilmiştir. Var olan Hemşirelik bölümünün yanında Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ebelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Odyoloji Bölümü, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü ile Gerontoloji Bölümü’nün açılması sonucu kuruluşunda bir olan bölüm sayısı 10’a ulaşmıştır. Halen Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere üç bölümde toplamda 563 öğrenci eğitim görmektedir.

 

Sağlık Yüksekokulu; 15 öğretim üyesi, 22 araştırma görevlisi, 8 öğretim görevlisi ve 3 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Comments are closed