Misyon – Vizyon

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyonumuz: Araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşan, öğrenen, çözümleyen ve değerlerimize bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini arttırmaktır.

Vizyonumuz: Bilim ve teknolojide yeniliği takip eden, eğitim ve öğretimde kalitenin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir yüksekokul olmaktır.

Değerlerimiz:

  • Bilimsellik,
  • Adalet,
  • Şeffaflık,
  • Hesap verilebilirlik,
  • Paydaş odaklılık,
  • Katılımcılık,
  • İnsani değerlere saygı.

Hedeflerimiz: Fakültemizin misyon ve vizyonuna yönelik hedeflerimiz; eğitim alanını güçlendirmek ve okul ile dış paydaş iş birliğini güçlendirmektir. Bu doğrultuda lisans eğitimini geliştirmek ve lisansüstü eğitim için gerekli öğretim üyesini tamamlamak, proje destekli yayın sayısını artırmak, sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik katkı sağlamaktır.

Comments are closed