İdari
Fakülte Sekreteri  Zehra  ÇİÇEK

z.cicek@alparslan.edu.tr

Görevi :-

DETAY