Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programımız Açıldı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altındaki Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı akademik hayatına başladı. Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı ile 4 yıllık lisans eğitim ve öğrenimini tamamlayarak yüksek lisans eğitim ve öğrenimine devam eden öğrencilere sosyal hizmet alanında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırılması hedefiyle yola çıktı. 

“Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı alarak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversitelerin sosyal hizmet bölümü veya ilgili bölümleri, kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler ve bağlı birimleri, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler vb. alanlarda çalışabilirken, lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler profesyonel hayatta daha yüksek pozisyonlarda yer alabileceği gibi, bir üst eğitim olan doktora eğitimine devam ederek akademik hayatta da yer alabilecek.

‘’Muş’a, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’

Sosyal hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yeşilyurt konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeşilyurt’un açıklamaları şu şekilde: “Yükseköğretim Kurulunun 15.01.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür. Sağlık Bilimleri Fakültesi altyapısı, teknik ekip ve ekipmanları kullanılarak eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilecek lisansüstü programımızın deneyimli, donanımlı, bilimsel ve saha konusunda yüksek tecrübeye sahip Sosyal Çalışmacıları\Sosyal Hizmet Uzmanlarını yetiştirecek olması önem arz etmektedir. Yetiştireceğimiz uzman sosyal çalışmacılardan bölgenin sosyo-ekonomik, toplumsal sorunlarına yönelik araştırmalar yaparak çözümlerin ortaya koymaları, bireylerin ailelerin ve toplumun karşılaşabileceği sorunlarla ilgili uygulamaların ve sosyal politikaların geliştirilmesi konularında katkı sağlamaları beklenmektedir. Tezli Yüksek Lisans programının açılmasında desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat Hocamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca süreçte destek olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu’na teşekkür ediyorum. Ülkemize Sosyal Hizmet Uzmanı yetiştirecek olan Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programının Muş’a ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”