Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Danışmanları İsim Listesi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  SINIF DANIŞMANLARI İSİM LİSTESİ
Bölümler Sınıf Danışmanın Adı Soyadı İletişim Adresi
(Danışman Hocalarla İletişime Geçilecek Mail Adresi)
Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf A Şubesi Dr. Öğr. Üyesi Saliha YURTÇİÇEK EREN s.yurtcicek@alparslan.edu.tr
1. Sınıf B Şubesi Dr. Öğr. Üyesi Emine BEYAZ e.gokceoglu@alparslan.edu.tr
2. Sınıf A şubesi Öğr. Gör. Ömer TAŞÇI o.tasci@alparslan.edu.tr
2. Sınıf B Şubesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURMUŞ m.durmus@alparslan.edu.tr
3. Sınıf Öğr. Gör. Osman ŞAP o.sap@alparslan.edu.tr
4. Sınıf Arş. Gör. Fatih ŞAHİN fatih.sahin@alparslan.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 1. Sınıf Arş. Gör. Neşe ÖZDEMİR n.ozdemir@alparslan.edu.tr
2. Sınıf Arş. Gör. Gözde GENÇ g.genc@alparslan.edu.tr
3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Ünzile KELEŞTEMUR YILMAZ u.kelestemur@alparslan.edu.tr
Sağlık Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Arş. Gör. Cuma FİDAN c.fidan@alparslan.edu.tr
2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Yakup ASLAN y.aslan@alparslan.edu.tr
3. Sınıf Öğr. Gör. M. Arif DEMİRCİ ma.demirci@alparslan.edu.tr
4. Sınıf Arş. Gör. Mehmet ŞENER m.sener@alparslan.edu.tr
Gerontoloji Bölümü 1. Sınıf Arş. Gör. Ahmet AYTEPE ahmet.aytepe@alparslan.edu.tr