Dijital Okuryazarlık Dersi Sorumlu Öğretim Elemanları

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren okutulacak olan “Dijital Okuryazarlık” dersi için, Fakültemizin bölümlerinde sürecin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla görevlendirilen öğretim elemanlarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir:

Adı-Soyadı Görevi
Arş. Gör. Cuma FİDAN Fakülte Sorumlusu
Arş. Gör. Fatih ŞAHİN Hemşirelik Bölümü Sorumlusu
Arş. Gör. Mehmet ŞENER Sağlık Yönetimi Bölümü Sorumlusu
Arş. Gör. Gözde GENÇ İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sorumlusu