Gerontoloji Bölümümüz Açıldı

     Gerontoloji Bölümü hakkında bilgi veren Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Hanifi Körkoca, bu bölümün, yaşlı bireylerin bağımsız olarak yaşayabilmelerini desteklemek amacıyla çalışacak profesyoneller yetiştireceğini söyledi. Doç. Dr. Körkoca, yaşlılara yönelik hizmetlerin çeşitlenmesine katkı sağlamak, yaşlıların daha rahat hareket edebileceği ortamları tasarlamak gibi alanlarda; yaşlıların yaşam kalitesini, benlik saygısını ve yaşlılara karşı toplumsal bilinci arttıracak nitelikli bireylerin yetiştirileceği bölümden “Gerontolog” unvanı ile mezun olacakların, yaşlı bakım evlerinde, huzurevlerinde, geriatri merkezlerinde ve yaşlı otellerinde çalışabileceğini belirtti.